Elektoriniczne Biuro
Informacji Ratalnej

Wszystkie zebrane dane klientów i informacje o systematyczności spłacania rat w produktach ubezpieczeniowych są włąśnością serwisu eBiR i są przeznaczone dla instytucji ubezpieczeniowych.

  • eBiR © 2015 - Administratorem danych osobowych jest Sensido sp. z o.o.
Znajdujące się w eBiR dane są zebrane na podstawie zgody wyrażonej przez konsumentów w trakcie podpisywania umowy ratalnej z Easy. Dane są przeznaczone do wglądu instytucji ubezpieczeniowych oraz serwisu eBiR.